Projecten

Energy Battle

10.000 ton CO2 besparing! Dat is een resultaat waar ik trots op ben. De Klimaatverbond Energy Battle is een landelijke energiebesparingswedstrijd voor gemeenten. Van 2011 tot 2018 vervulde ik de rol van projectleider. Het doel van de wedstrijd was om mensen bewust te maken van het effect van hun eigen gedrag op het energieverbruik.

Vier weken lang kregen deelnemers opdrachten en tips waardoor ze ontdekken dat ze gemakkelijk en met behoud van het wooncomfort 10 tot 15% energie kunnen besparen. Dit project is uitgevoerd in opdracht van Klimaatverbond Nederland en in samenwerking met een technische partij. In feite was het een participatieproces waarbij deelnemers zich bewust worden van hun energieverbruik met behulp van een energiedisplay. Dit display laat realtime zien hoe hoog het energieverbruik is. Dit vergroot het energiebewustzijn waardoor vervolgens ook het gedrag van deelnemers veranderd.

In 2016 heb ik een apart aanbod ontwikkeld voor scholen in het basisonderwijs met als doel om hen te ondersteunen in het proces van het verduurzamen van hun schoolgebouwen. Scholen bespaarden energie met hulp van leerlingen, leerkrachten en ouders thuis. De Green Deal Scholen was hierbij partner. Ook was er een goede samenwerking met Van Beek ingenieurs die jaarlijks een energieanalyse en monitoringstraject weggeven aan de gemeente die de meeste energie bespaard.

In 7 jaar tijd hebben bijna 100 gemeenten met 3000 huishoudens deelgenomen aan dit project. Gemiddeld werd er per huishouden meer dan 15% energie bespaard. Daarmee is op jaarbasis bijna 10.000 ton CO2 minder uitgestoten, dit staat gelijk aan de jaarlijkse groei van 94 hectare bos.