Projecten

Covenant of Mayors

Covenant of Mayors of Burgemeestersconvenant

Het Burgemeestersconvenant staat voor samen met 4200 Europese gemeenten werken aan de 20/20/20 doelen; 20% minder energieverbruik 20% minder CO2 uitstoot en 20% meer duurzame energie in 2020. Van 2011 tot  2014 werkte ik aan dit Europese project in opdracht van Klimaatverbond Nederland als liaison officer van het Burgemeestersnetwerk in samenwerking met 12 Europese landen.

In deze periode heb ik met collega’s en directie van KVN en de andere Europese liasion officers een meerjarig strategisch plan opgesteld. Samen hebben we het project op tijd en binnen het budget afgerond.

Resultaten:

  • veel kennisuitwisseling
  • capaciteitsopbouw in Nederland
  • een verbeterde samenwerking met Europese netwerken zoals Climate Alliance  en Energy Cities
  • groei van het netwerk in Nederland
  • diverse publicaties onder meer in NRG Magazine
  • Een gezamenlijk publicatie van alle Europese partners over het opzetten van een succesvol netwerk.